Bar wine corner
Số 2 Lê Phụng Hiểu, 2010

Chủ đầu tư: Phạm Quang Sơn
Năm thiết kế : 2010
Năm thi công: 2010
Hạng mục : thiết kế kiến trúc- nội thất