Fastfood Chopstick
151 Triệu Việt Vương- Hà Nội, 2008

Chủ đầu tư: Oneasia Group
Diện tích : 250m2
Chức năng: Phục vụ đồ ăn nhanh
Hạng mục: Cải tạo kiến trúc- Thiết kế nội thất