NHÀ HÀNG BÁI TỬ LONG
Cẩm Phả - Quảng Ninh, 2008-2009

Chủ đầu tư: Công ty Khai thác Mỏ Hùng Thịnh
Địa điểm xây dựng: Cẩm Phả - Quảng Ninh
Diện tích khu đất: 5.000m2
Diện tích xây dựng: 2.000m2
Năm thiết kế: 2008-2009
Năm xây dựng: 2009