Nhà hàng Indochine
38 Thi Sách- Hà Nội, 2011

Chủ đầu tư: Ông Phạm Tuấn Phượng
Năm thiết kế: 2011
Năm thi công : 2011
Hạng mục: Cải tạo kiến trúc