KHU A DƯƠNG NỘI
Hà Đông - Hà Nội, 2010

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nam Cường
Địa điểm xây dựng: Khu ĐTM Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội
Diện tích khu đất: 200ha
Mật độ xây dựng: 50%
Hệ số sử dụng đất: 2.3
Năm thiết kế: 2010
Năm xây dựng: 2011