KHU NGHỈ PHÚ QUỐC
Phú Quốc - Kiên Giang, 2010

Chủ đầu tư: Mrs Michelle Thong
Địa điểm xây dựng: Phú Quốc - Kiên Giang
Diện tích khu đất: 1.400m2
Mật độ xây dựng: 30%
Hệ số sử dụng đất: 0.65
Năm thiết kế: 2010
Năm xây dựng: 2011