MINH TÂM RESORT
Gia Lâm - Hà Nội, 2008

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Minh Tâm
Địa điểm xây dựng: Gia Lâm - Hà Nội
Diện tích khu đất: 1.6ha
Mật độ xây dựng: 20%
Năm thiết kế: 2008
Năm thi công: 2008-2009