RESORT Côn Đảo
CÔN ĐẢO - VŨNG TÀU, 2008-2009

Chủ đầu tư: ông Ehard Kuster
Diện tích khu đất: 3000m2
Diện tích xây dựng: 600m2
Diện tích sàn: 1200m2