CHỢ VƯỜN HOA
Thanh Hóa, 2009

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chợ Vườn Hoa
Địa điểm xây dựng: Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hóa
Diện tích khu đất: 7.645m2
Diện tích xây dựng: 5400m2
Năm thiết kế: 2009
Năm xây dựng: 2010