TRUNG TÂM HỘI NGHỊ
Đồ Sơn - Hải Phòng, 2008-2009

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường
Địa điểm xây dựng: Đồ Sơn - Hải Phòng
Diện tích khu đất: 4.5ha
Diện tích xây dựng: 3.500m2
Diện tích sàn: 7.000m2
Năm thiết kế: 2008-2009
Năm xây dựng: 2010