Trung tâm nội thất F&F
79 Nguyễn Trãi- Ngô Quyền- Hải Phòng, 2010

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư thương mại Hoàng Đức
Địa điểm: Ngô Quyền- Hải Phòng
Năm thiết kế: 2010
Năm thi công : 2010
Hạng mục : thiết kế cải tạo kiến trúc