Văn phòng 206 Âu Cơ
206 Âu Cơ- Hà Nội, 2011

Chủ đầu tư: Bà Đinh Thu Hương
Năm thiết kế: 2011
Năm thi công: 2011
Hạng mục: Cải tạo kiến trúc- Thi công