Văn phòng Techcombank
Đường Nguyễn Tất Thành- Buôn Mê Thuật, 2008

Diện tích : 200m2
Chức năng : Nhiệm sở, văn phòng cho thuê
Hạng mục: Phương án dự thi