F AUTO SHOWROOM
Hà Nội, 2010

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần F AUTO
Địa điểm xây dựng: 68 Lê Văn Lương - Hà Nội
Diện tích sàn: 200m2
Năm thiết kế: 2010
Năm xây dựng: 2010