Khách sạn mini Bùi Viện
40 Bùi Viện- Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

Năm thiết kế: 2012
Năm thi công : 2012
Hạng mục : cải tạo kiến trúc- thiết kế nội thất