TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG
Hồng Bàng - Hải Phòng, 2010

Chủ đầu tư: UBND Quận Hồng Bàng
Địa điểm xây dựng: Hồng Bàng - Hải Phòng
Diện tích khu đất: 1ha
Mật độ xây dựng: 30%
Hệ số sử dụng đất: 1
Năm thiết kế: 2010
Năm xây dựng: 2011