VNPT TECHNOLOGY FACTORY
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội, 2013

Chủ đầu tư : VNPT Technology
Địa điểm xây dựng : Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội
Diện tích khu đất : 3,77ha
Diện tích xây dựng : 1,4ha
Concept Design