Nhà hàng Lý's club
số 4 Lê Phụng Hiểu- Hà Nội, 2009

Chủ đầu tư :Ông Nguyễn Thanh Bình
Năm thiết kế: 2009
Năm thi công: 2009
Hạng mục: Cải tạo kiến trúc- thiết kế nội thất