NHÀ HÀNG THE COCK
Hà Nội, 2011

Chủ đầu tư: Công ty Vinh Hạnh
Địa điểm xây dựng: 32 Hai Bà Trưng - Hà Nội
Diện tích khu đất: 500m2
Diện tích xây dựng: 300m2
Diện tích sàn: 650m2
Năm thiết kế: 2011
Năm xây dựng: 2011-2012