SEAFOOD BAR
Hà Nội, 2010

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một Châu Á
Địa điểm xây dựng: 41 Lý Thái Tổ - Hà Nội
Diện tích khu đất: 300m2
Năm thiết kế: 2010
Năm xây dựng: 2010