CHUNG CƯ MINI ĐÀO TẤN
18-20 Đào tấn - Ba Đình - Hà Nội, 2012

Chủ đầu tư : Ông Nguyễn Ngọc Xuân
Diện tích khu đất : 87.2m2
Diện tích xây dựng : 87.2m2
Năm thiết kế : 2012
Năm xây dựng : 2012