Chung cư mini Lý thường Kiệt
Lý thường kiệt- Hà Nội, 2011

Chủ đầu tư: Bà Nguyễn Thị Hồng
Năm thiết kế : 2011
Năm thi công: 2011
Hạng mục: thiết kế kiến trúc - nội thất