NHÀ MRS AN
Đào Tấn- Hà Nội, 2010

Chủ đầu tư: bà Đặng Thị Minh An
Năm thiết kế :2010
Năm thi công : 2010
Hạng mục: thiết kế kiến trúc