Ba Vi Family Resort
Ba Vì - Hà Nội, 2011

Chủ đầu tư: Bà Tạ Thị Phú Hà
Địa điểm xây dựng: Thôn Muỗi - Xã Yên Bài - Ba Vì - Hà Nội
Diện tích xây dựng: 2ha
Năm thiết kế: 2011
Năm xây dựng: 2011-2012