CẦU CẢNG TÂY HỒ
Tây Hồ - Hà Nội, 2010

Chủ đầu tư: UBND Quận Tây Hồ
Địa điểm xây dựng: Hồ Tây - Tây Hồ - Hà Nội
Phạm vi mặt nước: 0.5ha
Mật độ chiếm nước: 12%
Năm thiết kế: 2010
Phương án đề xuất.