LÂM SƠN RESORT
Xã Lâm Sơn- huyện Lương Sơn- tỉnh Hòa Bình, 2011

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư đô thị Hòa Bình
Năm thiết kế : 2011
Hạng mục: Thiết kế cảnh quan- thiết kế kiến trúc- nội thất