Quy hoạch khu đô thị sinh thái 75ha - Lâm Sơn- Hòa Bình
Xã Lâm Sơn- huyện Lương Sơn- tỉnh Hòa Bình, 2011

Chủ đầu tư:Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư đô thị Hòa Bình
Năm thiết kế : 2011
Hạng mục: Quy hoạch đô thị- thiết kế cảnh quan