ZEN HOTEL
Tam Đảo - Vĩnh Phúc, 2013

Chủ đầu tư : Mrs Hà
Địa điểm xây dựng : Tam Đảo - Vĩnh Phúc
Diện tích xây dựng : 600m2
Số tầng 7
Concept Design