Khách Sạn Viên Chăn
Viên Chăn - Lào, 2008

Chủ đầu tư: Công ty VINASHIN
Địa điểm xây dựng: Viên Chăn - Lào
Diện tích khu đất: 1.500m2
Diện tích xây dựng: 950m2
Diện tích sàn: 9.500m2
Năm thiết kế: 2008
Năm xây dựng: 2009-2010