Trường Mầm Non Quảng An
Tây Hồ - Hà Nội, 2010

Chủ đầu tư: Trung tâm PTQĐ và QLDT HTĐT Quận Tây Hồ
Địa điểm xây dựng: Phường Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội
Diện tích khu đất: 3.000m2
Diện tích sàn: 2.800m2
Hệ số sử dụng đất: 0,9
Năm thiết kế: 2010
Năm thi công: 2011