Lời chào từ Legos
Legos ra đời tháng 5 năm 2008. Là một tập hợp các Kiến trúc sư và những người yêu kiến trúc.
Với tiêu chí đóng góp cộng đồng với những thiết kế mang tính bền vững, thân thiện và đương đại.
Sự non trẻ của Legos được bù đắp bởi những nhân sự đầy kinh nghiệm bao gồm các Kiến trúc sư, Kỹ sư và những nhà quản lý xây dựng nhiều kinh nghiệm.
Trước hiện trạng của nền xây dựng đang có rất nhiều bất cập, Legos muốn được đóng góp như một nhân tố tích cực, hướng đến những đồ án giàu tính sáng tạo, độc đáo.
Mặt khác, việc tạo dựng những không gian đó được toan tính kỹ lưỡng sao cho việc sử dụng thật hữu ích các yếu tố tự nhiên và xã hội cũng được quan tâm như một yêu cầu tất yếu của việc thiết kế.
Thay vì bản thân doanh nghiệp, Legos hướng đến những lợi ích của khách hàng, của cộng đồng và tự phát triển bền vững.